Політика приватності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ВЕБ-СЕРВІСУ AGLOBAL.WORK

 

ЗМІСТ:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ОСНОВА ОБРОБКИ ДАНИХ
 3. МЕТА, ОСНОВА ТА ПЕРІОД ОБРОБКИ ДАНИХ НА САЙТІ
 4. ОТРИМУВАЧІ ДАНИХ
 5. ПРОФІЛЮВАННЯ НА САЙТІ
 6. ПРАВА ОСОБИ, ДАНІ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
 7. COOKIES НА ВЕБ-САЙТІ
 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

 

1)  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ця політика конфіденційності веб-сайту є інформативною, що означає, що вона не є джерелом зобов’язань для користувачів веб-сайту. Політика конфіденційності містить переважно правила обробки Адміністратором персональних даних на Веб-сайті, включаючи підстави, цілі та обсяг обробки персональних даних та права суб’єктів даних, а також інформацію про використання файлів cookie та аналітичних інструментів на Веб-сайті.
 2. Адміністратором персональних даних, зібраних через Веб-сайт, є Ґжеґож Сломчевський, який веде бізнес під назвою AGlobal.work GRZEGORZ SŁOMCZEWSKI, внесений до Центрального реєстру та Інформація про економічну діяльність Республіки Польща, яка ведеться міністром, уповноваженим у галузі економіки, маючи: адресу місця діяльності та адресу до поставки: ul. Bolesława Limanowskiego 50, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 8911317964, REGON: 340681360, адреса електронної пошти: info@aglobal.work – надалі “Адміністратор” і одночасно є Постачальником послуг Веб-сайту.
 3. Персональні дані на Веб-сайті обробляються Адміністратором відповідно до чинного законодавства, зокрема відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних та скасування Директиви 95/46 / ЄС (Загальний регламент про захист даних) – надалі “GDPR” або “GDPR Regulation” Офіційний текст Регламенту GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 4. Використання Веб-сайту, включаючи укладення договорів, є добровільним. Подібним чином надання персональних даних Користувачем послуги за допомогою Веб-сайту є добровільним, за винятком двох винятків: (1) укладення договорів з Адміністратором – ненадання у випадках та обсязі, зазначених на Веб-сайті та в Регламенті Веб-сайту та в цій Політиці конфіденційності персональних даних необхідне для укладення та виконання договору про надання Електронних послуг з Адміністратором призводить до неможливості укласти цей контракт. Надання персональних даних у цьому випадку є контрактною вимогою, і якщо суб’єкт даних хоче укласти певний контракт з Адміністратором, він зобов’язаний надати необхідні дані. Кожного разу обсяг даних, необхідних для укладення договору, попередньо вказується на веб-сайті та в Регламенті веб-сайту; (2) статутні зобов’язання Адміністратора – надання персональних даних є законодавчою вимогою, що випливає із загальноприйнятих правових положень, що вимагають від Адміністратора обробки персональних даних (наприклад, обробка даних з метою ведення податкових або бухгалтерських книг), а ненадання їх буде заважати Адміністратору виконувати ці зобов’язання.
 5. Адміністратор особливо дбає про захист інтересів осіб, чиї персональні дані ним обробляються, і, зокрема, несе відповідальність та забезпечує, щоб зібрані ним дані: (1) оброблялись відповідно до закону; (2) зібрані для визначених, законних цілей і не піддані подальшій обробці, несумісній з цими цілями; (3) фактично правильні та адекватні стосовно цілей, для яких вони обробляються; (4) зберігаються у формі, що дозволяє ідентифікувати осіб, до яких вони стосуються, не довше, ніж це необхідно для досягнення мети обробки, та (5) обробляються таким чином, щоб забезпечити належну безпеку персональних даних, включаючи захист від несанкціонованої або незаконної обробки та випадкової втрати, знищення або пошкодження відповідними технічними або організаційними заходами.
 6. Беручи до уваги характер, обсяг, контекст та цілі обробки, а також ризик порушення прав або свобод фізичних осіб з різною ймовірністю та тяжкістю загрози, Адміністратор здійснює відповідні технічні та організаційні заходи, щоб обробка відбувалася відповідно до цього регламенту та могла це довести. Ці заходи переглядаються та за необхідності оновлюються. Адміністратор використовує технічні заходи для запобігання отримання та модифікації несанкціонованими особами персональних даних, надісланих електронним способом.
 7. Усі слова, фрази та абревіатури, що містяться в цій політиці конфіденційності та починаються з великої літери (наприклад, Постачальник послуг, Веб-сайт, Електронна послуга), слід розуміти відповідно до їх визначення, що міститься в Регламенті веб-сайту, доступному на сторінках веб-сайту.

2)  ОСНОВА ОБРОБКИ ДАНИХ

1.       Адміністратор має право обробляти персональні дані у випадках, коли – і в тій мірі, в якій – виконується принаймні одна з наступних умов: (1) суб’єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних в одній або декількох конкретні цілі; (2) обробка необхідна для виконання контракту, стороною якого є суб’єкт даних, або для того, щоб вжити заходів на запит суб’єкта даних до укладення договору; (3) обробка необхідна для виконання юридичного обов’язку, покладеного на Адміністратора; або (4) обробка необхідна для цілей законних інтересів, яких переслідує Адміністратор або третя сторона, за винятком випадків, коли ці інтереси перекриваються інтересами або основними правами та свободами суб’єкта даних, що вимагає захисту персональних даних, зокрема, коли суб’єктом даних є дитина.

2.       Обробка персональних даних Адміністратором вимагає кожного разу існування принаймні однієї з баз, зазначених у пункті 2.1 політики конфіденційності. Конкретні підстави для обробки Адміністратором персональних даних Користувачів Веб-сайту вказані в наступному розділі Політики конфіденційності – стосовно заданої мети обробки персональних даних Адміністратором.

 

3)  МЕТА, ОСНОВА ТА ПЕРІОД ОБРОБКИ ДАНИХ НА САЙТІ

1.       Кожного разу, ціль, основа та період, а також одержувачі персональних даних, що обробляються Адміністратором, є результатом дій, здійснених даним Користувачем Служби на Веб-сайті або Адміністратором.

2.       Адміністратор може обробляти персональні дані як частину Веб-сайту для наступних цілей, на основі та протягом періодів, зазначених у таблиці нижче.

 

Призначення обробки даних Правова основа обробки даних Період зберігання даних
Виконання контракту на надання електронних послуг або вжиття заходів на вимогу суб’єкта даних до укладення вищезазначених контрактів Стаття 6 (1) b) Положення GDPR (виконання контракту) – обробка необхідна для виконання контракту, стороною якого є суб’єкт даних, або для вжиття заходів на вимогу суб’єкта даних перед укладанням контракту

 

Дані зберігаються протягом періоду, необхідного для виконання, розірвання або іншим чином розірвання договору про надання Електронних послуг.
Прямий маркетинг Стаття 6 (1) f) Положення GDPR (законний інтерес адміністратора) – обробка необхідна для цілей, що випливають із законних інтересів Адміністратора – що полягає в турботі про інтереси та гарний імідж Адміністратора, його Веб-сайту та прагненні продати послуги

 

Дані зберігаються на час законних інтересів, які переслідує Адміністратор, але не довше, ніж на період обмеження вимог Адміністратора до суб’єкта даних через економічну діяльність, що здійснюється Адміністратором. Строк давності визначений законом, зокрема Цивільним кодексом (основний строк позовної давності для вимог, пов’язаних з веденням бізнесу, становить три роки).

Адміністратор не може обробляти дані з метою прямого маркетингу, якщо суб’єкт даних вчинив ефективне заперечення щодо цього.

Маркетинг Стаття 6 (1) а) Регламент GDPR (згода) – суб’єкт даних дав згоду на обробку своїх персональних даних для маркетингових цілей Адміністратором

 

Дані зберігаються до тих пір, поки суб’єкт даних не відкликає згоду на подальшу обробку своїх даних для цієї мети.
Ведення податкових або бухгалтерських книг Стаття 6 (1) 1 в) Регламенти GDPR у зв’язку з з мистецтвом. 86 § 1 Податкового розпорядження, тобто від 17 січня 2017 року (Журнал законів 2017 року, пункт 201) або ст. 74 сек. 2 Закону про бухгалтерський облік, тобто від 30 січня 2018 року (Журнал законів 2018 року, пункт 395) – обробка необхідна для виконання юридичного обов’язку, покладеного на Адміністратора

 

Дані зберігаються протягом періоду, передбаченого законодавством, згідно з яким Адміністратор повинен зберігати податкові книги (до закінчення строку податкового зобов’язання, якщо податкове законодавство не передбачає інше) або бухгалтерські книги (5 років з початку року, наступного за фінансовим роком, до якого відносяться дані)
Визначення, розслідування або захист претензій, які можуть бути висунуті Адміністратором або які можуть бути висунуті адміністратору Стаття 6 (1) 1 lit. f) Положення GDPR (законний інтерес адміністратора) – обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора – полягає у встановленні, розслідуванні або захисті претензій, які можуть бути висунуті Адміністратором або які можуть бути висунуті проти Адміністратора

 

Дані зберігаються протягом законних інтересів, яких переслідує Адміністратор, але не довше, ніж протягом строку давності позовів, які можуть бути висунуті до Адміністратора (основний строк позовної давності для претензій до Адміністратора становить шість років).
Використання веб-сайту та забезпечення його належного функціонування Стаття 6 сек. 1 f) Положення GDPR (законний інтерес адміністратора) – обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора – що полягає у веденні та підтримці Веб-сайту Дані зберігаються на час законних інтересів, яких переслідує Адміністратор, але не довше, ніж на період обмеження вимог Адміністратора до суб’єкта даних через економічну діяльність, що здійснюється Адміністратором. Строк давності визначений законом, зокрема Цивільним кодексом (основний строк позовної давності для вимог, пов’язаних з веденням бізнесу, становить три роки).
Ведення статистики та аналізу трафіку на веб-сайті Стаття 6 абз. 1 літр. f) Положення GDPR (законний інтерес адміністратора) – обробка необхідна для цілей законних інтересів Адміністратора – полягає у веденні статистичних даних та аналізі трафіку на Веб-сайті з метою покращення функціонування Веб-сайту та збільшення продажу послуг Дані зберігаються протягом законно обґрунтованого інтересу, який переслідує Адміністратор, але не довше, ніж на період обмеження вимог Адміністратора до суб’єкта даних через ділову діяльність, що здійснюється Адміністратором. Строк давності визначений законом, зокрема Цивільним кодексом (основний строк позовної давності для вимог, пов’язаних з веденням бізнесу, становить три роки).

4)  Отримувачі даних на веб-сайті

1.       Для належного функціонування веб-сайту адміністратору необхідно користуватися послугами зовнішніх організацій (таких як, наприклад, постачальник програмного забезпечення, організація, яка здійснює платежі). Адміністратор використовує лише послуги таких процесорів, які надають достатні гарантії для здійснення відповідних технічних та організаційних заходів, щоб обробка відповідала вимогам Регламенту GDPR та захищала права суб’єктів даних.

2.       Персональні дані можуть бути передані Адміністратором третій країні, і Адміністратор гарантує, що в цьому випадку вони будуть базуватися на стандартних положеннях про захист даних – відповідно до Регламенту GDPR, а суб’єкт даних має можливість отримати копію своїх даних. Адміністратор надає зібрані персональні дані лише у тому випадку і в обсязі, необхідному для досягнення заданої мети обробки даних відповідно до цієї політики конфіденційності

3.       Передача даних Адміністратором відбувається не в усіх випадках і не всім одержувачам або категоріям одержувачів, зазначеним у політиці конфіденційності – Адміністратор надає дані лише тоді, коли це необхідно для досягнення заданої мети обробки персональних даних і лише в обсязі, необхідному для її досягнення.

4.       Персональні дані Користувачів Сервісу можуть передаватися таким одержувачам або категоріям одержувачів:

a.        юридичні особи, що обслуговують електронні платежі або за допомогою платіжної картки – у випадку Одержувача послуги, який використовує електронні платежі на Веб-сайті або за допомогою платіжної картки, Адміністратор надає зібрані персональні дані Одержувача послуги вибраному суб’єкту, який обслуговує зазначені вище платежі на Веб-сайті, на прохання Адміністратора в обсязі, необхідному для обробки платежів, здійснених Замовником.

b.       постачальники соціальних плагінів, скриптів та інших подібних інструментів, розміщених на Веб-сайті, що дозволяє браузеру особи, яка відвідує Веб-сайт, завантажувати вміст від постачальників згаданих плагінів (наприклад, входити в систему за допомогою даних для входу в соціальну мережу) та передавати особисті дані для цієї мети відвідувачу, включаючи:

i.      Facebook Ireland Ltd. – Адміністратор використовує соціальні плагіни Facebook на веб-сайті (наприклад, кнопка «Подобається!», Поділіться або увійдіть, використовуючи дані для входу на веб-сайт Facebook) та Instagram, а отже, збирає та надає персональні дані Одержувача послуги, що використовують Веб-сайт, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland) в обсязі та відповідно до правил конфіденційності, доступних тут: https://www.facebook.com/about/privacy/ (ці дані включають інформацію про діяльність на сторінці Веб-сайту – включаючи інформацію про пристрій, відвідані веб-сайти, покупки, рекламу, що відображається, і про те, як користуватися послугами – незалежно від того, чи має Одержувач послуги Обліковий запис Facebook та чи він увійшов у Facebook).

 

5)  ПРОФІЛЮВАННЯ НА САЙТІ

1.       Регламент GDPR покладає на Адміністратора обов’язок інформувати про автоматичне прийняття рішень, включаючи профілювання, зазначене у ст. 22 сек. 1 та 4 Регламенту GDPR, і – принаймні у цих випадках – відповідну інформацію про правила їх прийняття, а також про значення та передбачувані наслідки такої обробки для суб’єкта даних. З огляду на це, Адміністратор надає інформацію щодо можливого профілювання в цьому пункті політики конфіденційності.

2.       Адміністратор може використовувати профілювання на Веб-сайті для цілей прямого маркетингу, але рішення, прийняті на його основі Адміністратором, не стосуються можливості використання Електронних послуг на Веб-сайті.

3.       Профілювання на Веб-сайті полягає в автоматичному аналізі або прогнозі поведінки даної особи на Веб-сайті, або в аналізі історії діяльності, що проводилась на Веб-сайті до цього часу. Умовою такого профілювання є те, що Адміністратор має особисті дані даної особи, щоб мати можливість їх надіслати, наприклад, код знижки.

4.       Суб’єкт даних має право не приймати рішення, яке ґрунтується виключно на автоматизованій обробці, включаючи профілювання, та має юридичні наслідки або суттєво впливає на особу подібним чином.

6)  ПРАВА ОСОБИ, ДАНІ ЯКОЇ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

1.       Право на доступ, виправлення, обмеження, видалення або передачу – суб’єкт даних має право вимагати від Адміністратора доступу до його персональних даних, виправлення, видалення («право забути») або обмеження обробки та має право подати заперечує проти обробки та має право передавати свої дані. Детальні умови реалізації вищезазначених прав викладені у ст. 15-21 Регламенту GDPR.

2.       Право відкликати згоду в будь-який час – особа, дані якої обробляються Адміністратором на підставі висловленої згоди (відповідно до статті 6, розділ 1 а) або ст. 9 сек. 2 а) Регламенту GDPR), він має право відкликати згоду в будь-який час, не впливаючи на законність обробки, яка проводилась на основі згоди до її відкликання.

3.       Право подати скаргу до контролюючого органу – особа, чиї дані обробляє Адміністратор, має право подати скаргу до контролюючого органу в порядку та режимі, визначених положеннями Регламенту GDPR та польським законодавством, зокрема Законом про захист персональних даних. Наглядовим органом у Польщі є президент Управління захисту персональних даних.

4.       Право на заперечення – суб’єкт даних має право в будь-який час – з причин, пов’язаних з його конкретною ситуацією – заперечити проти обробки своїх персональних даних на основі ст. 6 сек. 1 літр. e) (суспільний інтерес або завдання) або f) (законний інтерес адміністратора), включаючи профілювання на основі цих положень. У такому випадку адміністратору більше не дозволяється обробляти ці персональні дані, якщо він не продемонструє існування дійсних юридично обґрунтованих підстав для обробки, що переважають інтереси, права та свободи суб’єкта даних, або підстав для встановлення, розслідування чи захисту претензій.

5.       Право заперечити проти прямого маркетингу – якщо персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, суб’єкт даних має право в будь-який час заперечити проти обробки своїх персональних даних для таких маркетингових цілей, включаючи профілювання, в межах в яких обробка пов’язана з таким прямим маркетингом.

6.       Для здійснення прав, зазначених у цьому пункті Політики конфіденційності, Ви можете зв’язатися з Адміністратором, надіславши відповідне повідомлення в письмовій формі або електронною поштою на адресу Адміністратора, вказану на початку політики конфіденційності, або скориставшись контактною формою, доступною на Веб-сайті.

7)  COOKIES НА ВЕБ-САЙТІ

1.       Файли cookie (cookies) – це невелика текстова інформація у вигляді текстових файлів, що надсилається сервером і зберігається на стороні того, хто відвідує Веб-сайт (наприклад, на жорсткому диску комп’ютера, ноутбука або на карті пам’яті смартфона – залежно від того, який пристрій використовується відвідувачами нашого веб-сайту). Детальну інформацію про файли cookie, а також історію їх створення, серед іншого, можна знайти тут: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

2.       Файли cookie, які може надіслати веб-сайт Веб-сайту, можна розділити на різні типи відповідно до таких критеріїв:
Завдяки їх постачальнику:

Через постачальника:

1)     власний (створений веб-сайтом адміністратора) та

2)     належність особам / третім особам (крім Адміністратора)

Через термін їх зберігання на пристрої відвідувача Веб-сайту::

1)     сеанс (зберігається до виходу з веб-сайту або вимкнення веб-браузера) та

2)     постійний (зберігається протягом певного періоду часу, визначеного параметрами кожного файлу або до видалення вручну)

Завдяки меті їх використання::

1)  необхідний (що забезпечує належне функціонування Веб-сайту),

2)  функціональний / преференційний (що дозволяє пристосувати сторінку веб-сайту до уподобань відвідувача веб-сайту),

3)  аналітичні та ефективні (збір інформації про те, як користуватися Веб-сайтом),

4)  маркетингові, рекламні та соціальні мережі (збір інформації про особу, яка відвідує Веб-сайт, з метою показу персоналізованої реклами цій особі та проведення іншої маркетингової діяльності, зокрема на веб-сайтах, окремих від Веб-сайту, таких як соціальні мережі

 

 

3.       Адміністратор може обробляти дані, що містяться в файлах cookie, коли відвідувачі використовують Веб-сайт для таких конкретних цілей:

Цілі використання файлів cookie на веб-сайті адміністратора, ідентифікації користувачів служби, які ввійшли в систему на веб-сайті, і показу, що вони ввійшли в систему (необхідні файли cookie)
запам’ятовування даних із заповнених форм, опитувань або даних для входу на веб-сайт (необхідні та / або функціональні / пільгові файли cookie)
пристосування вмісту Веб-сайту до індивідуальних уподобань Одержувача послуги (наприклад, щодо кольорів, розміру шрифту, розмітки сторінки) та оптимізація використання сторінок Веб-сайту (функціональні / преференційні файли cookie)
ведення анонімної статистики, що показує, як користуватися Веб-сайтом (статистичні файли cookie)

 

4.       Перевірити в найпопулярніших веб-браузерах, які файли cookie (включаючи період роботи файлів cookie та їх постачальника) на даний момент відправляються сторінкою веб-сайту, можна наступним чином:

У Chrome:
(1) в адресному рядку клацніть піктограму замка зліва, (2) перейдіть на вкладку “Файли cookie”.
У Firefox:
(1) в адресному рядку клацніть піктограму щита зліва, (2) перейдіть на вкладку «Дозволено» або «Заблоковано», (3) натисніть «Файли cookie для відстеження між сайтами», «Соціальні трекери» або «Вміст трекерів»
В Internet Explorer:
(1) натисніть меню “Інструменти”, (2) перейдіть на вкладку “Властивості браузера”, (3) перейдіть на вкладку “Загальні”, (4) перейдіть на вкладку “Налаштування”, (5) натисніть поле “Переглянути файли”
У браузері Opera:
(1) в адресному рядку клацніть піктограму замка зліва, (2) перейдіть на вкладку “Файли cookie”.
В браузері Safari::
(1) натисніть меню “Налаштування”, (2) перейдіть на вкладку “Конфіденційність”, (3) натисніть поле “Керування даними веб-сайту”.
Незалежно від браузера, використовуючи інструменти, доступні, наприклад, на веб-сайті: https://www.cookiemetrix.com/ або: https://www.cookie-checker.com/

 

5.       За замовчуванням більшість доступних на ринку Інтернет-браузерів за замовчуванням приймають файли cookie. Кожен має можливість визначити умови використання файлів cookie за допомогою налаштувань власного веб-браузера. Це означає, що ви можете, наприклад, частково обмежити (наприклад, тимчасово) або повністю відключити можливість збереження файлів cookie – в останньому випадку це може вплинути на деякі функціональні можливості веб-сайту (наприклад, можливо, неможливо пройти шлях до замовлення через форму замовлення через за те, що Ви не пам’ятали Товари в кошику на наступних етапах розміщення Замовлення).

6.       Налаштування браузера для файлів cookie важливі з точки зору згоди на використання файлів cookie нашим Веб-сайтом – відповідно до положень, також може бути виражена через налаштування веб-браузера. Детальна інформація про зміну налаштувань файлів cookie та їх самостійне видалення в найпопулярніших веб-браузерах доступна у розділі довідки веб-браузера та на наступних веб-сайтах (просто натисніть на посилання):

у браузері Chrome

у браузері Firefox

в Internet Explorer

у браузері Opera

у браузері Safari

у браузері Microsoft Edge

8)  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти. Адміністратор закликає після переходу на інші веб-сайти прочитати встановлену там політику конфіденційності. Ця політика конфіденційності застосовується лише до веб-сайту адміністратора.

 

Будь ласка, детально прочитайте весь зміст цього коментаря – це важливо в контексті виконання інформаційних зобов’язань щодо використання файлів cookie на веб-сайті.

 

Згідно з рішенням Суду ЄС від 1 жовтня 2019 року у справі Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV проти Planet49 GmbH (C – 673/17), положення вищезазначених правових актів у галузі файлів cookie слід тлумачити таким чином, що адміністратор повинен повідомити відвідувача веб-сайту, серед іншого: (1) особа контролера даних (це поки не викликало жодних сумнівів) (2) цілі використання файлів cookie (поки сумнівів не було) (3) період дії файлів cookie (ця інформація досі рідко надавалась, Суд зазначив, що ця інформація, проте, необхідна) та (4) будь-яка додаткова інформація, така як інформація про одержувачів або категорії одержувачів даних (чи можуть сторонні особи отримувати доступ до файлів cookie, які надсилаються веб-сайтом адміністратора – це рідко зараз надану інформацію, Суд зазначив, що ця інформація, проте, необхідна), оскільки, враховуючи конкретні обставини, за яких збираються дані, така додаткова інформація необхідна для забезпечення справедливої ​​обробки даних стосовно суб’єкта даних.

 

Ми детальніше обговорюємо це рішення та його наслідки в нашому блозі – посилання нижче, будь ласка, уважно прочитайте і цей коментар, і запис у блозі (стаття також актуальна щодо політики конфіденційності веб-сайту):

 

https://prokonsumencki.pl/regulamin-sklepu-internetowego-4/zmiany-w-polityce-cookies-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-stosowania-plikow-cookies/

 

З технічних причин практично неможливо надати всю цю інформацію в політиці конфіденційності, щоб вона була актуальною та відповідала дійсності на даний момент: кількість та тип файлів cookie найчастіше змінюються залежно від того, на яку підсторінку веб-сайту ми переходимо, і з моменту в якому сторінка була відкрита нами. Тут ми надаємо інструкції людям, які використовують веб-сайт, щоб самостійно перевірити основну інформацію про файли cookie на вашому веб-сайті, використовуючи інструменти найпопулярніших веб-браузерів.

 

Однак варто зазначити, що насправді, згідно з вищезазначеним застосовним тлумаченням, ви повинні надавати відвідувачам свого веб-сайту більш детальну інформацію про файли cookie – актуальні на даний момент..

 

Ми можемо ввести цей тип інформації в політику конфіденційності, але для цього вам потрібно буде надати нам список усіх файлів cookie, що використовуються на вашому веб-сайті, їх постачальників, мету використання (приклади цілей вказані в пункті 7.3) та термін зберігання на пристрої особи, яка відвідує Веб-сайт. Потім ми додамо цю інформацію до політики конфіденційності.

 

Крім того, ви можете використовувати комерційні інструменти, які дозволяють відвідувачам веб-сайту отримувати інформацію про файли cookie на веб-сайті в режимі реального часу, , а також диференціювати згоду, надану натисканням кнопки на банері, що інформує про файли cookie. Це рішення, яке ми рекомендуємо.

 

Наприклад, такий інструмент доступний тут: https://www.cookiebot.com/en/:

 

 

 

Як ви можете бачити на скріншоті, ці типи інструментів дозволяють вам давати згоду на файли cookie, які відповідають вимогам, згаданим у вищезазначеному судженнях, а також надавати детальну інформацію про файли cookie в режимі реального часу без необхідності часто змінювати політику конфіденційності. Ми також зазначаємо, що це не веб-сайт, пов’язаний з нами (це також стосується веб-сайтів, перелічених у пункті 7.4.6), але він пропонує один із прикладів рішень, що полегшують виконання інформаційних зобов’язань щодо файлів cookie та надання інформованої згоди.

 

Крім того, рішення, про яке йдеться у вступі, вказувало, що згода на використання файлів cookie є недійсною, якщо зберігання інформації або доступ до інформації, яка вже зберігається на кінцевому пристрої користувача веб-сайту, за допомогою файлів cookie, було прийнято за допомогою вікна вибору за замовчуванням, яку користувач повинен скасувати, щоб відмовити у наданні згоди. Отже, саме згода повинна надаватися активно, і ніякої діяльності не потрібно вимагати, коли згода відкликана.

Ми допоможемо вам абсолютно безкоштовно і без посередників знайти роботу в Польщі.
Саме у нас ви знайдете компанію яка влаштовує людей легально.
Без агентств та без посередників, жодних сумнівних пропозицій.

Контакти

AGLOBAL WORK
GRZEGORZ SLOMCZEWSKI
BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 50;
87700, ALEKSANDRÓW KUJAWSKI;
NIP 891 131 79 64
www.aglobal.work